Historiens værste strandingskatastrofe

Tusindvis af skibe og søfolk har gennem tiden måttet lade livet ved strandinger på den jyske vestkyst. Den største katastrofe fandt sted julenat 1811 i havet ud for det, vi nu kender som Thorsminde.

Flere engelske linjeskibe var på vej hjem til England fra Østersøen, bl.a. HMS St. George og HMS Defence. Op mod jul gik det galt. En orkan fejede ned over havet fra nordvest og slog skibene ud af kurs.

En forgæves kamp mod bølgerne

Tidlig juleaftensmorgen strandede HMS Defence med 560 mand om bord to kilometer nord for Thorsminde. Lidt senere stødte også HMS St. George på grund med 865 mand om bord. Skibet strandede to kilometer syd for Thorsminde.

På de strandede skibe kæmpede de mange søfolk forgæves mod havet. Redningsbåde var ukendte, og da bølgerne knuste HMS St. George og HMS Defence, tog havet stort set alle om bord med i døden. 1408 omkom. Kun 17 overlevede.

Hverken før eller siden er så mange søfolk omkommet i en enkelt stranding på Vestkysten.

Strandingsmuseum St. George i Thorsminde fortæller hele historien og udstiller en række unikke effekter, der er hentet op fra de to vrag på havets bund.