Museets forskning

Strandingsmuseum St. George og Marinarkæologisk Center er et museum, som med sit unikke fokus på strandinger og forlis har danske, men i særdeleshed også internationale forskningsmæssige undersøgelsesområder.

Museets forsknings- og satsningsområde er de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der forliste ud for Thorsminde i 1811. Endvidere er strandingens retshistorie et særskilt forskningsområde: Fra defineringen af ejendomsretten til vrag fra Jyske Lov (1241) til moderne "ejendomsretlige" spørgsmål i en national og international kontekst i forbindelse med kulturarv under vand. 

Vi belyser en bred vifte af temaer gennem arkæologiske, (rets-)historiske og etnologiske undersøgelser.

Det overordnede mål er at etablere viden og indsigt om Nordsøens historie; om de særlige livsvilkår og livsformer havet skabte og skaber til vands og til lands.

Der er huller i vores viden

Der er stadig store huller i vores viden, men gennem samarbejde med danske og udenlandske forskere lærer vi mere og mere om f.eks. den materielle kultur om bord på St. George eller bevaringsforhold for vrag i den dynamiske Nordsø, hvor ikke blot naturens kræfter, men også menneskelige interesser påvirker bevaringssituationen for de historiske levn.

Marinarkæologisk har museet en hovedopgave i forbindelse med anlæg af vindmølleparker til havs. Her skal vi i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet udvikle en metode til at kortlægge, undersøge og bevare f.eks. det forhistoriske undersøiske terræn i Nordsøen.

Aktuelle forskningsresultater bliver formidlet her på siden.

Studieemner til studerende

Strandingsmuseet byder på ideelle studieemner til studerende på bachelor- og kandidatniveau samt ph.d.-stipendiater, der forsker i maritim kulturhistorie, retshistorie, marinarkæologi eller formidling.

De studerende og stipendiaterne kan indgå i samarbejde med museets faglige afdeling, der arbejder med marinarkæologi, maritim kulturhistorie, retshistorie og museumsformidling.

Aktuelle forskningsprojekter

2013-

Projekt: Genopdagede arkivalier og ny viden

Da de to engelske orlogsskibe HMS St. George og HMS Defence forliste julenat 1811 ud for Thorsminde, skyllede papir fra skibet i land på vestkysten. Den lokale befolkning havde pligt til at indlevere alt vraggods – herunder dokumenter - til myndighederne. Med tiden blev dokumenterne gemt og glemt på Rigsarkivet.

I slutningen af 2012 genopdagedes fire arkivæsker fra Arkiv nr. 509 Søkrigskollegiet, RA, med breve og andre dokumenter fra katastrofen i 1811.

Blandt dokumenterne er en række breve til en 16-årig irsk midshipman. Arkivkasserne rummer også mandskabslister, oversigter over inventar, instrukser, officers patenter, retsprotokoller, sygesedler mm.

Museumsinspektør på Strandingsmuseum St. George, ph.d. Helle Sigh, forsker i 2013 i dokumenterne for at få ny viden om forliset og kulturen om bord på de to linjeskibe.

 

2015-

Konservering: D-Manitol projekt

Strandingsmuseum St. George, Konserveringscenter Vest, Odense Bys Museer og Nationalmuseet har modtaget en bevilling på 531.650,00 kr. til et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsprojekt, som skal forsøge at udvikle en omkostnings- og tidseffektiv konserveringsmetode til at bevare vanddrukne arkæologiske trægenstande

Baggrund

Danmark er i den unikke situation, at relativt store mængder af arkæologisk træ er bevaret under vanddrukne forhold. Disse genstande indeholder uvurderlig kulturhistorisk viden på grund af deres ofte meget velbevarede ydre. Et rigtigt godt eksempel fra nyere tid er Strandingsmuseets mere end 4000 genstande fra de to britiske linjeskibe, HMS St. George og HMS Defence, som strandede ved det nuværende Thorsminde julemorgen 1811.

Når træ udgraves, er både dimensioner og overflade detaljer intakte. Men ofte er træcellerne så nedbrudte, at hvis træet ikke gennemgår en konserveringsproces, vil træet svinde, kollapse, vride sig og danne revner til et niveau, hvor vigtig kulturhistorisk information samt formidlingspotentiale vil gå tabt. ”:I Danmark har vi en lang tradition for at udvikle konserveringsmetoder til vanddrukkent træ, men disse metoder er ofte tids - og omkostningstunge, parallelt med at de anvendte metoder ikke egner sig til at bevare de såkaldte kompositte genstande. Altså genstande der består af både træ og metal. Derfor har det længe været et ønske blandt landets museer og konserveringscentre at finde alternative konserveringsmetoder, således at vi kan sikre vores fælles kulturarv på en sikker, men også bæredygtig måde”, udtaler konservator og ph.d. Nanna Bjerregaard Pedersen fra Nationalmuseet.

Projektet løber fra august 2015 indtil oktober 2017.

Stavn fra Rømø

Et af projektets hovedgenstande er en agterstavn, som Strandingsmuseum St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Museum, modtog i 2014 fra Rømø. Når projektet er afsluttet, vil den konserverede stavn kunne ses på det nye Strandingsmuseum St. George, som åbner påsken 2017.

Stavnen stammer fra 1800-tallet. Den vejer cirka et ton og er næsten seks meter lang, og indeholder syv dybdemærker af bly, tre rorløkker af bronze samt en delvis tildækning af messingforhudning. Agterstavnen er udført i egetræ.

 

Også hundredvis af middelalderlige trægenstande, som Odense Bys Museer udgravede i 2013 og 2014 i centrum af byen i forbindelse med Thomas B. Thriges gades lukning, vil blive inddraget i projektet.

Tommes runepind”: Runepind fra middelalderen, som formentlig skulle beskytte ejeren, Tomme, imod sygdom, onde ånder og død.

 

Hvad er værd at gemme?

Interesserede vil kunne følge med i undersøgelserne og de løbende resultater på forskellig digitale platforme. Formålet er at vise, de udfordringer som museerne og konserveringscentrene er konfronteret med i det daglige arbejde med bevaring af vores fælles kulturarv i forhold til balancen mellem økonomi og historisk værdi. Formidlingen har også til hensigt at vise, at vi i museal regi er engageret i at udvikle nye bæredygtige løsninger til bevaring af den materielle kulturarv. Formidlingen udmønter sig blandt andet i en føljeton over konserveringsarbejdet og en blog, hvor de besøgende aktivt kan deltage i diskussioner om kulturarv og bevaring. Spørgsmålet om Hvad der er værd at gemme rejses og forsøges således defineret og fortolket i dialog med befolkningen.

 

Marinarkæologisk Center

Strandingsmuseum St. George udfører forskning og har marinarkæologisk ansvar i en stor del af Nordsøen.