OM MUSEET

Strandingsmuseum St. George’s marinarkæologiske ansvarsområde er den danske del af Nordsøen fra Thyborøn i nord til den dansk/tyske grænse i syd, samt de kystnære fjorde og åer i området fra vestkysten til den jyske højderyg. Museets undersøgelseskompetence er afgrænset til nyere tids vrag

Den nuværende samlings væsentligste elementer er de bjærgede genstande fra HMS St. George og HMS Defence. Her ud over rummer museet genstande fra andre strandinger ved den jyske vestkyst.

Museumshistorie

Strandingsmuseum St. George er opbygget omkring den unikke samling af genstande, der gennem 50 år er bjerget fra Vraget af HMS St. George. Museet kan i 2017 fejre sit 25 års jubilæum ved at indvie den 3. ombygning og udvidelse.

Læs mere

Forskning

Strandingsmuseum St. George’s forsknings- og satsningsområde er de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der strandede ud for Thorsminde i 1811. Endvidere er strandingens retshistorie et særskilt forskningsområde.

Læs mere